CRSZ » Moduły » Finanse i księgowość »

Finanse i księgowość

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Przydatne pliki

Opis modułu

W module FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje niezbędne w prowadzeniu rozrachunków finansowych w systemie SAP (okresowe sprawozdania, księgowania, faktury i rozliczenia).

Komunikaty

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) w UJKR - aktualizacja

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki - wiele pozycji - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do zamówienia - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wprowadzanie faktury korekty w FV60 - workflow

Rozszerzona ewidencja budżetowa na elementach psp K/NCN*

Dodano instrukcję: Usuwanie załącznika z dokumentu - workflow

Koszty publikacji - ewidencja w procesie akceptacji faktur

Aktualizacja instrukcji: Wprowadzanie faktury korekty w FV60 - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem ramowym - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia (różne banki) - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia - workflow

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) w UJKR od 01.01.2022r.

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem ramowym - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia (różne banki) - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do zamówienia - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - workflow

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) - pilotaż w UJCM

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) - pilotaż w UJKR

Aktualizacja pliku: Formy płatności

Aktualizacja pliku: Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a

Nowe pole - Data wpływu - przy wstępnym wprowadzaniu faktur w FV60 i MIR7

Zmiany w sposobie wprowadzania dokumentów żądań zaliczek

Uprawnienia do transakcji ME52N i FMX2 - aktualizacja

Informacja dot. wystawiania not zewnętrznych z tytułu kar umownych

Informacja o nowych materiałach przy refundacji kosztów delegacji

Informacja o nowych materiałach przy refundacji wynagrodzeń

Zmiana procedury ewidencji dokumentów w systemie SAP związanych z podróżami służbowymi

Dodatkowe informacje na wniosku do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Procedura postępowania w przypadku zmian i usuwania wniosków do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Zmiana procedury zgłaszania dostawcy (dotyczy UJKR)

Komunikat w sprawie dodatkowych informacji na wniosku do umów cywilno-prawnych

Nowe pole - tryb postępowania - przy wstępnym wprowadzaniu faktur w FV60 i MIR7

Zmiany w podatku VAT od 2014 roku - prezentacja

Data deklaracji dla faktur wystawionych przed wykonaniem usługi bądź dostawą towaru

Zmiana sposobu wprowadzania żądania zaliczki dla zakupów realizowanych poprzez zapotrzebowanie/zamówienie

Rozrachunki ze studentami w nowym module SAP FICA

Informacja w sprawie uprawnień do zmiany rezerwacji środków - transakcja FMX2

Nowa procedura ewidencji dokumentów w systemie SAP związanych z podróżami służbowymi

Komunikat dotyczący numeru NIP Uniwersytetu Jagiellońskiego przy dokonywaniu zakupów zagranicznych

Zmiany w rozliczaniu opłat konferencyjnych

Nowa procedura wprowadzania oraz księgowania faktur płaconych z kilku rachunków bankowych

Obliga na wnioski wyjazdowe

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego